söndag 22 november 2009

Kokatatism - en svårartad paddelkomplikation


Bloggaren i flytväst och jacka, men ingen torrdräkt - än finns det hopp.


Kokatatism – ett växande problem
Kajakpaddling associeras oftast med frisk luft, motion, hälsa, meditativ aktivitet, naturupplevelse et.c. Det finns dock en baksida med kajakpaddling. Det handlar om ett ospecifikt prylbegär med mer eller mindre allvarliga biverkningar. För den som nyligen trätt in i kajakpaddlingens värld är det ett måste att vara medveten om riskerna. Hur kul är det att besöka en kajakhandlare för att köpa ett par paddelhandskar och lämna butiken med en svindyr flytväst, kolfiberpaddel, multifuelkök och GPS. När du lämnar butiken är du fullt upptagen av att navigera hem med hjälp av GPS:en, men när kontoutdraget senare visar att du bränt familjens semestersparkassa är det lätt att hålla sig för sig skratt. När sedan hustrun hittar dina gömda prylar och inleder 3:e gradens korsförhör hade du hellre suttit i en kajak på en stormig Väderöfjord. Kajak paddlas av både män och kvinnor, men alla rön pekar på att män löper större risk att äventyra hushållsekonomin genom spontanköp som reducerar makans lördagsshopping till en piss i havet(ursäkta uttrycket).


Det ovan refererade är allvarligt nog, men det finns en komplikation med kajakpadddling som överträffar allt annat – Kokatatism. Kokatat är svindyra kajakaccessoarer från relativt harmlösa paddelshorts för ca 700 kr till torrdräkter för 15 000 kr. Kokatat tillverkar produkter i både enklare material och 3 lagers Goretex. Just kombinationen av Kokatat och 3 lagers GoreTex tycks korsreagera på ett ödesdigert sätt. När dina tankar domineras av planer på nästa Kokatatinköp är du illa ute. Beroendet kan börja med ett köp av ett par enklare handskar, som i och för sig är dubbelt så dyra som alla andra märken, men ändå överkomliga. Via flytväst och en Tectouranorak slutar det alltför ofta med en torrdräkt och sedan är det kört. Nu upptar Kokatat hela din tankevärld. Man skulle kunna tro att köpet av torrdräkten var kronan på verket, men det är bara början. Ständiga diskussioner med likasinnade kamrater och ett evigt nätsurfande i jakt på nya produkter är säkra tecken på att du behöver hjälp.


I Sverige har ofta inkörsporten för den västssvenske Kokatatisten varit ett besök i en viss butik på västra Orust. Denna kajakbutik ligger vid det som i paddelkretsar benämns som ”pusher bay”. Hemfallna Kokatatister har finansierat sitt eget missbruk genom att själva kränga Kokatat vid ”pusher bay”. Som vid allt missbruk, är skadeverkningarna svårare för den med lägre socioekonomisk status. Det finns exempel på missbrukare som sålt av allt, t.o.m. kajaken, för att finansiera nya Kokatatinköp. Om du nu hör till den privilegierade grupp som utan problem kan bränna 10 - 15 000 kr / månaden på Kokatat, ställ dig då frågan om du är villig att låta ditt liv styras av Kokatat. Det första du tänker på när du vaknar är Kokatat och det sista du tänker på innan du somnar är Kokatat – om du nu inte tvingas ligga sömnlös p.g.a. Kokatat.

Hur vet du att du är beroende?

Om du under den senaste tolvmånadersperioden uppfyllt minst tre av följande kriterier är du beroende:

 • Ökad tolerans – Det räcker inte längre med inköp av shorts och handskar; du vill ha tyngre grejer, men ändå skänker dig varje nytt inköp inte samma tillfredsställelse som det första inköpet – det s.k. junfruinköpet.
 • Abstinens – suget efter nya Kokakatprodukter yttrar sig i oro, hjärtklappning, svettningar et.c. eller du försöker lindra abstinensen genom inköp av mindre potenta preparat som Hiko, Aristic, Palm et.c.
 • Inköpen blir ofta mer kostsamma än du planerat; du hade tänkt komplettera flytvästen med några accessoarer, men lämnar butiken med en torrdräkt och ett svindyrt SMS-lån.
 • Du inser att Kokatat är ett problem och vill eller har försökt att ta dig ur beroendet.
 • Mycket tid ägnas åt att få tag i Kokatat. Du vänder dig till försäljare över hela världen.
 • Viktiga sociala aktiviteter, yrkes eller fritidsaktiviteter överges eller försummas p.g.a. Kokatatberoendet
 • Du fortsätter planera nya inköp trots vetskapen om att detta leder till att du ödelägger ditt liv
Hur får du hjälp?

 • Psykodynamiskt inriktade behandlare är tämligen säkra på att Kokatatmissbruket emanerar ur traumatiska upplevelser i orala fasen och att Kokatat är ett ett försök att återskapa ett förlorat övergångsobjekt. Det är möjligt att analysen är riktig, men psykodynamiskt inriktad terapi har inte visat någon evidens vid behandling av Kokatatmissbruk.
 • Olika former av KBT-behandling har visat sig vara effektivast, men ännu har ej någon studie presenterats som uppfyller vetenskapliga krav på evidens.
 • I USA – där Kokatatmissbruket pågått betydligt länge – har självhjälpsrörelsen Anonymous Kokatatist´s varit ett stort stöd för många beroende.
 • Behandling med SSRI-preparat har hjälpt beroende som redan innan insjuknandet visat obsessiv problematik.
 • På senare tid har ECT-behandling visat lovande resultat. Det är den i andra sammanhang icke önskvärda komplikationen i form av amnesi som haft positiv effekt på beroendet. Den beroende glömmer helt enkelt Kokatat - och allt annat också.
 • Hypnos har visat god effekt. Paddlare är lätta att försätta i trance och mottagliga för behandlingsformen. Genom aversionsterapi har kokatatister "programmerats" till häftigt illamående vid blotta åsynen av Kokatatloggan. Det är viktigt att enbart vända sig till certifierade hypnosterapeuter. Hypnos är ingen behandlingsform ska utövas av veckoslutsutbildade coacher.

Som vid andra beroendetillstånd har det visat sig att det är fler som tillfrisknat genom spontanläkning än genom behandling. Spontanläkning initieras inte sällan av omvälvande händelser på det personliga planet som förälskelse, religiös omvändelse, föräldraskap et.c. Dessvärre tycks det som att allt för många tillfrisknande har ersatt beroendet med andra preparat som alkohol, bensodiazepiner, amfetamin, heroin m.m. J.J. Cale är ett talande exempel. J.J. fastnade tidigt i ett Kokatatberoende och skildrade detta i låten Kokatat - if you wanna get down, get down on the ground - buy kokatat! J.J. lyckades frigöra sig, men hamnade istället i ett cocainmissbruk och efter några få ändringar i texten var hit:en given.

Kokatat och Gore-Tex XCR - en ödesdiger kombination.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar